Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 1 μήνα ago

Η ethelon, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία, αναζητά Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας (πλήρης απασχόληση).

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και social media (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Παραγωγή περιεχομένου (content creation) για την επικοινωνία της οργάνωσης σε Ελληνικά και Αγγλικά
 • Σύνταξη και αποστολή newsletter σε εβδομαδιαία βάση
 • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού όπως έντυπα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό κτλ.
 • Δημιουργία εικαστικών και προωθητικού υλικού (social media posts, διαφημίσεις, παρουσιάσεις)
 • Διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ethelon και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με media partners
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη εκδηλώσεων & δράσεων που υλοποιεί η ethelon

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (επικοινωνίας ή δημοσίων σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου)
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και στα αγγλικά
 • Ικανότητα συγγραφής άρθρων και δελτίων τύπου
 • Προϋπηρεσία 1-3 ετών σε αντίστοιχα καθήκοντα & θέση
 • Άριστη γνώση και χρήση MS Office
 • Εξοικείωση/Ενασχόληση με social media, google analytics και συναφή προγράμματα
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Συνεργατικότητα / Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Θέληση για προσωπική ανάπτυξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected], αναφέροντας τον τίτλο της θέσης “Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας” μέχρι τις 10/09/2021.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία