Επιχειρηματική υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Athens
  • Posted 2 έτη ago

Ο/Η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την επιχειρηματική υποστήριξη συνεργατικών φορέων Κ.ΑΛ.Ο σε αρχικό και προχωρημένο στάδιο, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών καθώς και δράσεις ή αυτόνομα έργα (projects) που αφορούν την ανάπτυξη δικτύωσεων & συμπράξεων μεταξύ εγχειρημάτων.

Αρμοδιότητες

Σχεδιασμός υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης για νεοσύστατες ομάδες (διάγνωση αναγκών, κατάρτιση τεχνοοικονομικής πρότασης, παρουσίαση λύσης)

Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικής καθοδήγησης σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο (στρατηγική, επιχειρηματικότητα, marketing, οικονομική βιωσιμότητα, οργάνωση, κοινωνικός αντίκτυπος κ.α)

Ανάπτυξη οδηγών, εφαρμογών και εργαλείων με επίκεντρο τη συνεργατική, μη κερδο-κεντρική και κοινωνικά υπεύθυνη φύση των κοινωνικών επιχειρήσεων

Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες

Διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δράσεων για διαδικασίες ίδρυσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο

Απαραίτητα

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συναφή αντικείμενα

Επαγγελματική εμπειρία στην επαγγελματική συμβουλευτική ή στη συμβουλευτική επιχειρήσεων ή στο marketing για νεοφυή επιχειρηματικότητα

Ευχέρεια στην εκπόνηση γραπτών αναφορών, παρουσιάσεων σε ελληνικά και αγγλικά

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών σε καθημερινή βάση

Η θέση απαιτεί αρκετή εξωστρέφεια και επικοινωνιακές δεξιότητες

Ενδιαφέρον ή γνώση σε ζητήματα κοινωνικού αντικτύπου, υπευθυνότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, συνεργατισμού

Προαιρετικά

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ή σε συναφή αντικείμενα

Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων/marketing plan και σε διαδικασίες coaching

Να έχει τη διάθεση και την ικανότητα να εργαστεί σε ένα περιβάλλον με οριζόντια διοίκηση με υψηλό βαθμό αυτενέργειας

Να έχει προηγούμενη ενασχόληση με την Κ.ΑΛ.Ο / κοινωνική επιχειρηματικότητα

Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως

Να τον/την ενδιαφέρει να ενταχθεί σε μια συνεργατική ομάδα που ασχολείται με την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο

Να μπορεί να δεσμευτεί σε ένα συνεταιριστικό, δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας

Να μπορεί να διεκπεραίωνει τις εργασίες με συνέπεια & αποτελεσματικότητα

Να εμπνέεται από τις αρχές της αλληλεγγύης, του συνεργατισμού, της ισότητας

 

Θα μας ενδιέφερε οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν μαζί με το βιογραφικό τους και ένα σύντομο συνοδευτικό γράμμα στο οποίο να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Dock.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 15/03/2022  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία