Σύμβουλος Ανεύρεσης Πόρων (Fundraising Specialist)

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 2 μήνες ago

Για πληροφορίες σχετικά με την θέση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

https://caritas.gr/job-openings-gr/prokyrixi-symvoulos-aneuresis-poron/

 

Σύντομη περιγραφή της θέσης:

Η Κάριτας Ελλάς έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος «ALLRight», με το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των οργανωτικών δυνατοτήτων και διαδικασιών, ώστε να εδραιώσει την προσφορά της και να ζωντανέψει περαιτέρω την Αποστολή και το Όραμά της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του Συμβούλου Ανεύρεσης Πόρων φέρει κομβική σημασία για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

O Σύμβουλος Ανεύρεσης Πόρων θα συνεργαστεί με την ομάδα της Κάριτας Ελλάς, έχοντας την ευκαιρία να αναδείξει τα ταλέντα και τις ικανότητές του. Στόχο της συνεργασίας αποτελεί η βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και η διερεύνηση περαιτέρω χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για την υλοποίηση και την διεύρυνση των προγραμμάτων και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Κάριτας Ελλάς, προς όφελος των συνανθρώπων μας. Μεταξύ άλλων, ο ρόλος περιλαμβάνει τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε ιδρύματα, ενεργούς χορηγούς, διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες, σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Σωματείου.

Προσόντα και δεξιότητες :

Πτυχίο στο μάρκετινγκ / ανεύρεση πόρων / επικοινωνία / κοινωνικές επιστήμες ή άλλο σχετικό πτυχίο, ή αντίστοιχα επαγγελματική εμπειρία πάνω από 8 χρόνια σε παρόμοιο ρόλο, κατά προτίμηση σε μη κυβερνητικό οργανισμό / μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε ελληνικά / ευρωπαϊκά περιβάλλοντα.
·        Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαμόρφωση/σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

·        Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των Μ.Κ.Ο.

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο (αποδεδειγμένο επίπεδο C2).
·        Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, διαδικτυακής πλοήγησης και Προγραμμάτων  ΜS Office.

Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης βάσης δεδομένων για την ανεύρεση πόρων, διαδικασιών και αναφορών.
·        Ικανότητα δημιουργικής σκέψης  σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κάριτας Ελλάς για την ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίου για την ανεύρεση πόρων.

Ικανότητα εποπτείας των οικονομικών προϋπολογισμών και των KPI, ανάλυση και εντοπισμός νέων πηγών για την άντληση δωρεών και χρηματοδοτήσεων.
Ικανότητα παρουσίασης και προβολής του οράματος, της αποστολής και του έργου της Κάριτας Ελλάς προς τρίτους για προσέλκυση δωρητών και υποστηρικτών, διατηρώντας τον οργανισμό αξιόπιστο στον χώρο των δωρητών.
·        Ανάληψη πρωτοβουλιών σε απαιτητικούς στόχους, με ικανότητα ευρηματικότητας για την σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του οργανισμού.

·        Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου.

·        Εκτεταμένη εμπειρία στη χρήση και τον συντονισμό σύγχρονων καναλιών ανεύρεσης πόρων, επενδύσεων και δέσμευσης δωρητών / υποστηρικτών, οδηγώντας σε ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και οικονομικών αποτελεσμάτων και χρηματοδοτήσεων.

·        Ικανότητα αποτελεσματικής και εμπνευσμένης συνεργασίας σε ένα ομαδικό περιβάλλον, όπου τα ταλέντα κάθε ατόμου εκτιμώνται και συμβάλλουν στα τελικά αποτελέσματα.

Συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας για την παραγωγή στοχευμένου προωθητικού υλικού αλλά και για την υλοποίηση εκστρατειών και αποδεδειγμένη εμπειρία στην αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση μεταξύ των τρόπων επικοινωνίας. Για παράδειγμα:
o   αποτελεσματική επεξεργασία και σύνταξη προτάσεων σε ένα ομαδικό περιβάλλον,

o   παρουσίαση αναλυτικών στοιχείων και τάσεων, και σύνταξη αναφορών.

o   Αντίληψη για την βελτιστοποίηση των οπτικοακουστικών εργαλείων και μέσων στην προβολή της παρουσίας μιας οργάνωσης (website, social media, φυλλάδια, εκδηλώσεις).

Ακεραιότητα και ηθική επαγγελματική συμπεριφορά, αξιοποιώντας με πάθος, την αποστολή, το όραμα, τον κώδικα δεοντολογίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Κάριτας Ελλάς.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία