Development Officer

Ο Development Officer συνεργάζεται με την ομάδα Ανάπτυξης αλλά και με τις ομάδες πεδίου με σκοπό τον σχεδιασμό και την συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων προς Διεθνείς Οργανισμούς, Κρατικούς και Ευρωπαικούς Φορείς, και Ιδρύματα ή/και ΕΚΚΕ με σκοπό την εύρεση πόρων για την συνέχεια των δράσεων της Οργάνωσης αλλά και την ανάπτυξη νέων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές σπουδές)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call, Erasmus +, EVS)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών (fundraising)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικολυ εξοπλισμού
 • Επαρκή γνώση εργαλείων επικοινωνίας & βασικές γνώσεις πληροφορικής (site, fb κα)
 • Άριστη δυνατότητα συγγραφής κειμένων (παρουσιάσεις, προτάσεις χρηματοδότησης, επιστολές, κα)
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα

 • Επιθυμητή η γνώση άλλης γλώσσας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες – σχετικός τίτλος εκπαίδευσης
 • Εθελοντική εργασία
 • Άδεια οδήγησης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 16/06/2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με θέμα: ΑΝΑ02 – Τμήμα Ανάπτυξης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία