Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια ΠΕ ή ΤΕ

Περιγραφή θέσης εργασίας

Τίτλος:  Νοσηλευτής /Νοσηλεύτρια ΠΕ ή ΤΕ

Τοποθεσία: Ιακωβάτων 50, 111 44 Αθήνα

Ώρες: 40 -Πλήρης απασχόληση

Μισθός: Αναλόγως προσόντων

Η θέση αναφέρεται στην: Επιστημονικά Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια

 

Σύνοψη θέσης εργασίας

Ο πιστοποιημένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Σύλλογος Νοσηλεία (www.nosilia.org.gr), αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του/της Νοσηλευτή/ τριας για πρωινή 5νθήμερη πλήρη απασχόληση.

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Νοσηλευτής/τρια θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές) πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις νοσηλευτικής φροντίδας στους ωφελούμενους των προγραμμάτων του Οργανισμού, στην περιοχή της Αθήνας.

Σχετικά με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό

Η Νοσηλεία (www.nosilia.org.gr) είναι πιστοποιημένος, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός και δραστηριοποιείται από το 2001.

Όραμα του Οργανισμού είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις (καρκίνο, εγκεφαλικό, άνοια κ.ά) οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους είτε λόγω της νόσου ή της ηλικίας τους.

Αποστολή της είναι η κάλυψη των αναγκών αυτών των ασθενών για κατ’ οίκον πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η υποστήριξη των μελών της οικογένειάς τους.

Είναι η μόνη ΜΚΟ που παρέχει ΔΩΡΕΑΝ κατ’ οίκον νοσηλεία και ανακουφιστική φροντίδα (ιατρική, νοσηλευτική, ψυχολογική και φυσικοθεραπευτική υποστήριξη) σε μια μεγάλη μερίδα ατόμων σε περιοχές της Αθήνας.

Επιπλέον, εκπαιδεύει τους φροντιστές τους στο σπίτι και παρέχει τηλεφωνική καθοδήγηση και δωρεάν νοσηλευτικά υλικά και ορθοπεδικά είδη από την Κοινωνική αποθήκη της.

Κάθε χρόνο η δράση της Νοσηλείας ωφελεί πάνω από 3.000 ασθενείς και οικογένειες.

Η Νοσηλεία διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2015 από τον Φορέα Πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και το έργο της έχει αναδειχτεί ως κορυφαία δράση κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα, λαμβάνοντας το βραβείο «Νησίδες Ποιότητας» από τον τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

·        Πραγματοποίηση κατ΄ οίκον επισκέψεων/ παρεμβάσεων

·        Εκτέλεση όλων των πράξεων νοσηλευτικής αρμοδιότητας

·        Εκτίμηση των αναγκών φροντίδας των ασθενών, βάσει σταθμισμένων διεθνών κλιμάκων

·        Εκπαίδευση και συμβουλευτική των φροντιστών/οικείων των ασθενών

·        Χρήση ψηφιακών εργαλείων και της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας παρακολούθησης ασθενών.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

·        Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ

·        Άδεια άσκησης επαγγέλματος

·        Επαγγελματική εμπειρία στην άσκηση Νοσηλευτικής

·        Γνώση αγγλικής γλώσσας

·        Χειρισμός Η/Υ

·        Ενσυναίσθηση, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες επικοινωνίας, ικανότητα συνεργασίας

·        Απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες).

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

·        Προϋπηρεσία/ εξειδίκευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα

·        Υψηλή προσαρμοστικότητα

·        Συναισθηματική ανθεκτικότητα

·        Δίπλωμα οδήγησης

·        Ταυτότητα μέλους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

·        Συστατικές επιστολές σχετικές με το αντικείμενο εργασίας

·        Εθελοντισμός.

Παροχές

·        Εργασία χωρίς βάρδιες

·        Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

·        Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και επιπλέον παροχές υγείας

·        Εκπαίδευση

·        Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Για να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (όχι περισσότερο από μία σελίδα) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα: “ΝΟΣ”

Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφώς τα εξής:

•       Πώς είστε κατάλληλος/η για τη θέση χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές ατόμου και τα καθήκοντα που έχουν επισημανθεί στην περιγραφή της θέσης εργασίας.

•       Το κίνητρό σας προκειμένου να εργαστείτε για τη Νοσηλεία.

•       Τις προσδοκίες σας όσον αφορά το μισθό και την περίοδο έναρξης απασχόλησης.

 

Οι αιτήσεις που δεν ακολουθούν αυτές τις οδηγίες δεν θα προωθηθούν.

 

Παρακαλούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική επιστολή σας το συντομότερο δυνατόν, αν είστε κατάλληλος/η για τη θέση.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/04/2024*

 

Σημειώσεις:

-Στην τελική φάση της αξιολόγησής θα ζητηθούν από τους/τις υποψήφιους/ες αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας.

-Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλέγουν για συνέντευξη.

 

*Αυτή η κενή θέση ενδέχεται να κλείσει νωρίτερα εάν λάβουμε αρκετές αιτήσεις.

Συνεπώς, ενθαρρύνουμε όλους τους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση άμεσα.

 

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας της παρούσας θέσης. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η Νοσηλεία δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση. Οι υποψήφιοι με την αποστολή της αίτησης και του βιογραφικού τους αποδέχονται πως η Νοσηλεία θα διατηρήσει τα βιογραφικά και τα προσωπικά τους δεδομένα για να υλοποιηθεί η διαδικασία της επιλογής και αξιολόγησης για τη θέση εργασίας για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία