ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • ΑΘΗΝΑ
 • Posted 1 έτος ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού για πρωινή 5νθήμερη, πλήρη απασχόληση στον ΜΚΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (www.nosilia.org.gr)

Ο υποψήφιος/ η υποψήφια Κοινωνικός Λειτουργός θα είναι μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας της Νοσηλείας και θα συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες (ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές) με στόχο την ολιστική υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Κοινωνική, συμβουλευτική και υλική υποστήριξη ωφελούμενων του Οργανισμού
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού & σχεδιασμός εξατομικευμένου πλάνου δράσης
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις
 • Διαχείριση παραπομπών
 • Συνεργασία και συντονισμός με τη διεπιστημονική ομάδα της Νοσηλείας
 • Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς για τις ανάγκες των ωφελούμενων
 • Διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών
 • Συμβολή στη διοργάνωση δράσεων/ εκδηλώσεων της Νοσηλείας
 • Τηλεφωνικό κέντρο – διαχείριση κλήσεων & αιτημάτων
 • Ανάθεση εργασιών σε εθελοντές.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού λειτουργού
 • Μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Ms Office)
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής
 • Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Συστατικές επιστολές σχετικές με το αντικείμενο εργασίας
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική προσφορά.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Εργασία 5νθήμερη
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση/Επιμόρφωση
 • Ευχάριστο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας σε έναν Οργανισμό με 22ετή εμπειρία στην κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα, Συνοδευτική επιστολή, Πτυχίο και Άδεια άσκησης επαγγέλματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού λειτουργού» έως τις 10/05/23.

* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

 

 

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία