Επαγγελματίας Πεδίου

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 4 εβδομάδες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 2012 και αποτελεί τον μοναδικό σύλλογο ασθενών με νόσους του ήπατος στην Ελλάδα. Ως οργανισμός με επίκεντρο των άνθρωπο και τις ανάγκες του σκοπός του είναι να γεφυρώνει το χάσμα και τις ανισότητες που προκύπτουν ανάμεσα στους ασθενείς και την κρατική μέριμνα στον τομέα της δημόσιας υγείας, μέσω τεκμηριωμένης συνηγορίας, έρευνας, διεκδίκησης δικαιωμάτων και δωρεάν παροχής υπηρεσιών διάγνωσης και διασύνδεσης με το σύστημα υγείας.

Μέσα από τις δράσεις του Συλλόγου, δίνεται προτεραιότητα σε ευαίσθητες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό της υγείας, βοηθώντας στην υπερκέραση αυτών των εμποδίων.

Αποστολή του «Προμηθέα» είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι που ζουν με ή κινδυνεύουν από νόσους του ήπατος έχουν πρόσβαση σε πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και ότι η «φωνή τους ακούγεται».

Όραμά του είναι ένας κόσμος όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες σε μια υγιή και ποιοτική ζωή.

Ζητείται Επαγγελματίας Πεδίου ώστε να εργαστεί σε κέντρο ημέρας που διαθέτει ο σύλλογος όπου προσφέρονται υπηρεσίες σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες στο κέντρο της Αθήνας. Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης (6μηνη).

 

Αρμοδιότητες:

●        Υποδοχή των ωφελούμενων

●        Αξιολόγηση των αναγκών των ωφελούμενων, συμβουλευτική και υποστήριξη όπου ζητείται/χρειάζεται

●        Συντονισμός των ατόμων που βρίσκονται στην αναμονή

●        Παροχή βασικών πληροφοριών στους ωφελούμενους σχετικά με ηπατικά νοσήματα (πχ τρόπος μετάδοσης ηπατιτίδων, παραπομπή σε νοσοκομεία κατόπιν αιτήματος του ασθενή) – θα υπάρξει ανάλογη εκπαίδευση

●        Συμπλήρωση ερωτηματολογίου κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης του ωφελούμενου

●        Μέριμνα για την αγορά αναλώσιμων προϊόντων για την διεξαγωγή των εξετάσεων

●        Εγγραφή των ατόμων που επιθυμούν να γίνουν μέλη στον Σύλλογο στην αντίστοιχη google-Φόρμα

●        Σύνταξη εβδομαδιαίων αναφορών για τον ακριβή αριθμό ατόμων που εξυπηρετήθηκαν

 

Απαραίτητα προσόντα:

●        Αρκετά καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

●        Αρκετά καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE), έξυπνων κινητών (smartphones) και tablets

●        Κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου

●        Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας

●        Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης

●        Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης

●        Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια δημόσιου λόγου

 

Επιθυμητά Προσόντα:

●        Κάτοχος Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

●        Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στο πεδίο

●        Προηγούμενη (εργασιακή ή εθελοντική) εμπειρία σε Μ.Κ.Ο.

●        Ευαισθητοποιημένος/η σε θέματα που εμπίπτουν του πεδίου των εξαρτήσεων

 

Τα βιογραφικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας NGO heroes. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2110122102.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία