Γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση

 • Μερική Απασχόληση
 • Αθήνα
 • Posted 6 μήνες ago
 • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Θέση γραμματειακής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» αναζητεί υποψήφια/ο για την κάλυψη μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης (4 ωρών), στην γραμματειακή υποστήριξη και οικονομική διαχείριση.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, διευθέτηση συμβολαίων
 • Διαχείριση λειτουργικών γραφείου και τηλεφωνικής γραμμής
 • Συναλλαγές σε δημόσιες υπηρεσίες για λογαριασμό του Συλλόγου
 • Διαχείριση λογαριασμού στην Τράπεζα (μισθολογικές πληρωμές προσωπικού, προμηθευτών κλπ)
 • Έλεγχος ταμείου σωματείου και καταχώρηση εσόδων – εξόδων σε αρχείο
 • Άμεση συνεργασία με τον λογιστή του Σωματείου, το Διοικητικό συμβούλιο και την ομάδα γραφείου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή συναφές πτυχίο
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Προϋπηρεσία 2 ετών
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE)

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με το παραπάνω κείμενο. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν και ψηφιακά (μέσω διαδικτυακής συνάντησης).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας «ngoHeroes») ορίζεται η Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία