Υπεύθυνος επικοινωνίας

  • Μερική Απασχόληση
  • Αθήνα
  • Posted 3 εβδομάδες ago

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (ΠΟΣΟΨΥ) με έδρα στην Ηλιούπολη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης σε πενθήμερη βάση  ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία με διακριτικό τίτλο ΠΟΣΟΨΥ, φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τίτλος: Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Το άτομο που ψάχνουμε θα είναι ένας ενεργητικός και ορεξάτος άνθρωπος με ευαισθησία σε θέματα ψυχικής υγείας.

Τόπος απασχόλησης: στο γραφείο της ΠΟΣΟΨΥ επί της οδού Ελευθ. Βενιζέλου 236 στην Ηλιούπολη (εντός του κτιρίου της ΕΣΑμεΑ, πλησίον στάσης metro Αλίμου)

Κύριες αρμοδιότητες θέσης – Καθήκοντα:

·         Διαχείριση γραφείου και τηλεφωνικής γραμμής της ΠΟΣΟΨΥ

·         Επικοινωνία με τους Συλλόγους-μέλη και εταίρους

·         Σύνταξη και διαχείριση έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων (αλληλογραφίας/προσκλήσεων/ανακοινώσεων/δελτίων τύπου, εκθέσεων αναφοράς κλπ επικοινωνιακού υλικού) και διασφάλιση έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών

·         Αναζήτηση επικαιρότητας & περιεχομένου ενδιαφέροντος για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής και τις οικογένειές για το website και τα social media του φορέα

·         Διαχείριση του website & των social media του φορέα

·         Ανάπτυξη συνεργασιών με δημοσιογράφους και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.

·         Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση του ετήσιου στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας και social media της ΠΟΣΟΨΥ

·         Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού (φυλλάδια, εκδηλώσεις, τηλεοπτικά σποτ, καμπάνιες στο διαδίκτυο, υπαίθριες δράσεις)

·         Συμμετοχή στην ανάπτυξη/διεύρυνση στρατηγικών συνεργασιών με θεσμικούς, πολιτικούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους με σκοπό την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της ΠΟΣΟΨΥ

·         Συμμετοχή στην ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών του φορέα

·         Εκτέλεση λοιπών καθηκόντων, όπως αυτά ανακύπτουν

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:

·         Πολύ καλή γνώση για το όραμα και την αποστολή της ΠΟΣΟΨΥ, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους, καθώς και θεμάτων που άπτονται των διακρίσεων και του στιγματισμού αυτών.

·         Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας, Δημοσίων Σχέσεων)

·         Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα και θέση

·         Πολύ καλή γνώση και άνετη χρήση Η/Υ: Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, Google Docs

·         Πολύ καλή γνώση χρήσης των social media

·         Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών

·         Άριστες δεξιότητες γραπτού λόγου

·         Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, κοινωνική αντίληψη, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

·         Ικανότητα επικοινωνίας νέων ιδεών

·         Θετική διάθεση, ενθουσιασμός, αυτοπαρακίνηση, συνεργατικότητα

 

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες:

·         Προϋπηρεσία σε Σύλλογο ασθενών ή σε ΜΚΟ ή σε φορείς με ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα δράσεων που ασχολούνται με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους και μια συνοδευτική επιστολή (motivational letter) στο e-mail: [email protected] με τίτλο e-mail: «Προκήρυξη θέσης εργασίας».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20 Οκτωβρίου 2021

Σας ευχαριστούμε!

 

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή της ΠΟΣΟΨΥ, ανάμεσα σε υποψήφιους/ες τα βιογραφικά των οποίων θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και οι ίδιοι/ες θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

H ΠΟΣΟΨΥ αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της για την επιλογή των υποψηφίων. Θα τηρηθεί αυστηρά η εμπιστευτικότητα και η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων όλων των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι/ες που μετά το πέρας μίας εβδομάδας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δεν έχουν ειδοποιηθεί από την οργάνωση περί συμμετοχής τους στον κύκλο των συνεντεύξεων, θα πρέπει να θεωρήσουν ότι δεν πέρασαν στον επόμενο γύρο της διαδικασίας αξιολόγησης.

 

 

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Τοποθεσία