Γραμματειακή υποστήριξη και υποστήριξη Οικονομικού τμήματος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 11 μήνες ago

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) προκηρύσσει μια θέση Γραμματειακής υποστήριξης και υποστήριξης του οικονομικού τμήματος, πλήρους απασχόλησης. Το αντικείμενο εργασίας θα είναι η διοικητική υποστήριξη της οργάνωσης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου, την υποστήριξη του Οικονομικού τμήματος σε άμεση συνεργασία με τον λογιστή και την υποστήριξη των αναγκών των Υπεύθυνων έργων και της Ομάδας Διοίκησης.

Κύριες αρμοδιότητες:

Γενικά καθήκοντα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης (Αρχειοθέτηση, Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου κτλ.).
Υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου (προμήθεια αναλωσίμων, φύλαξη εξοπλισμού κτλ.).
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας με τους τεχνικούς/επιστάτες και συντηρητές του χώρου και διεκπεραίωσης τεχνικών ζητημάτων.
Στενή συνεργασία με το Οικονομικό τμήμα και υποστήριξη Λογιστηρίου.
Συνεργασία με την Ομάδα Διοίκησης και τους Υπεύθυνους Έργων με στόχο την συνολική υποστήριξή τους σε διοικητικές και άλλες ανάγκες, όπως προκύπτουν.
Υποστήριξη στη διοργάνωση ημερίδων, συναντήσεων, συνεδρίων κτλ. και συγγραφή πρακτικών.
Υπεύθυνος/η για εξωτερικές εργασίες (συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, κούριερ κλπ.).
Διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και συντονισμός στις καταθέσεις προγραμμάτων και συμμετοχή επικουρικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών του οργανισμού.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή συναφές πτυχίο.
Αποδεδειγμένη, τουλάχιστον 1 χρόνου εμπειρία σε ανάλογη θέση κατά προτίμηση στον χώρο των ΜΚΟ ή/και σε θέματα φύσης ή/και πολιτισμού.
Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά.
Συνεργάσιμο και πρόθυμο άτομο με ευχέρεια στην επικοινωνία με συνεργάτες – συναδέλφους.
Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet.
Οργανωτικές ικανότητες και ευχέρεια στην ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανεξάρτητης εργασίας.
Έμφαση στη λεπτομέρεια και υπευθυνότητα.
Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.

Επιθυμητά προσόντα:

Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Γνώση διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών / νομιμοποιητικών εγγράφων κλπ
Βασική γνώση επιχειρησιακής και οικονομικής διαχείρισης σε συνεργασία με τον λογιστή του οργανισμού
Συμμετοχή σε εθελοντικές κοινωφελείς δράσεις ή/και σε δραστηριότητες περιβαλλοντικών οργανώσεων ή/και σε δράσεις πολιτισμού

Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο μέσω του παρακάτω συνδέσμου

https://apply.workable.com/mediterranean-institute-for-nature-and-anthropos-medina/j/75AF8C541E/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/02/2022

* Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να περιγράφει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι είναι κατάλληλος/η για τη θέση, και να εξηγεί γιατί η εργασία στο MedINA τον/την ενδιαφέρει.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία