Ψυχολόγος για την Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 3 εβδομάδες ago

Η Μέριμνα προκηρύσσει μία θέση εργασίας ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης, για την Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σκοπός της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι της Μέριμνας, στην Αθήνα, είναι η συμβουλευτική και η ψυχολογική στήριξη των παιδιών και εφήβων που έχουν μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, καθώς και όλων των μελών των οικογενειών τους. Η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται δωρεάν μέσω ατομικών συναντήσεων ή/και ομάδων στήριξης, είτε στο σπίτι της οικογένειας, είτε στα γραφεία της Υπηρεσίας, είτε στο νοσοκομείο εάν το παιδί νοσηλεύεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέριμνας : www.merimna.org.gr

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες του ψυχολόγου περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική στήριξη παιδιών και εφήβων που έχουν μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια καθώς και των υπολοίπων μελών των  οικογενειών τους (γονείς, αδέρφια, γιαγιά, παππούς κ.α.) μέσω ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών συνεδριών στην πορεία της ασθένειας του παιδιού, αλλά και στο τελικό στάδιο αυτής. Η στήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται είτε στο σπίτι του παιδιού, είτε στα γραφεία της Υπηρεσίας, είτε στο νοσοκομείο εάν το παιδί νοσηλεύεται και εφ’ όσον ανήκει στις οικογένειες που φροντίζει η Υπηρεσία.
 • Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους που έχουν μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τους (γονείς, αδέρφια, γιαγιά, παππούς κ.α.) για τη διαχείριση καταστάσεων που αφορούν την ολιστική φροντίδα του παιδιού είτε στην πορεία της ασθένειας, είτε στο τελικό στάδιο αυτής.
 • Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και φορείς – που δεν έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι – για τη διαχείριση μιας κρίσιμης κατάστασης, η οποία αφορά την απειλητική για τη ζωή ασθένεια ενός παιδιού στην οικογένεια ή τη σχολική κοινότητα.
 • Ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου της υπηρεσίας και τήρηση όλων των διαδικασιών που περιγράφονται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην εφαρμογή υπηρεσιών (ISO9001 2015).
 • Συμμετοχή στις διεπιστημονικές συναντήσεις της Υπηρεσίας που πραγματοποιούνται σταθερά μια φορά την εβδομάδα καθώς και στην εποπτεία που πραγματοποιείται κάθε 15 μέρες με όλα τα μέλη της ομάδας της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η Μέριμνα πάνω στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα και αφορούν όλες τις ειδικότητες επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής.
 • Συμμετοχή σε ομιλίες, μαθήματα και συναντήσεις που διοργανώνονται από τη διεπιστημονική ομάδα της Μέριμνας σε παιδιατρικά νοσοκομεία, παιδιατρικές κλινικές και άλλους φορείς που συνεργαζόμαστε για τη φροντίδα των παιδιών.

 

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

 • Πτυχίο στην Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση στην Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Προαιρετικά ολοκλήρωση της επιμόρφωσης που πραγματοποιεί η Μέριμνα στην Ανακουφιστική Φροντίδα (Α’ & Β’ Κύκλος επιμόρφωσης) ή εκπαίδευση στην Ανακουφιστική Φροντίδα σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Εμπειρία και προϋπηρεσία με παιδιά σε παιδιατρικό νοσοκομείο ή στην κοινότητα
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας της ΥΠΑΦ
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (proficiency Cambridge/Michigan ή εργασία ή σπουδές σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Δίπλωμα οδήγησης

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και αποστείλετε την μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, μια συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μια συστατική επιστολή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης 26 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Γραμματεία Διοίκησης,

Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-6463367 (9.00 π.μ. – 17.00 π.μ.)

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία