Ψυχολόγος

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Πάτρα
  • Posted 2 εβδομάδες ago

Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ ως δικαιούχος της Πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» (κωδικός ΟΠΣ 5045069), προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης  προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία είναι η έξης:

ΠΕ Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης (1 θέση)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνοδευόμενα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 17/03/2023 μέχρι 28/03/2023.

Το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης και την Αίτηση μπορεί να την παραλάβει κάθε ενδιαφερόμενος από τα γραφεία του φορέα (Φαναρίου 25, Τ.Κ. 26226, Πάτρα) καθώς από την ιστοσελίδα https://frodizo.gr/

Πληροφορίες στο τηλ 2610240242 και στο Email: [email protected]

Δείτε παρακάτω την Αναλυτική Προκήρυξη και την Αίτηση Συμμετοχής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία