Ειδικός Παιδαγωγός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» καλεί τους ενδιαφερόμενους να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση για την κάλυψη δύο (2) θέσεων ειδικού παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης, για το ΚΔΗΦ του Ιδρύματος.

Απαραίτητα προσόντα:
• Ελληνικό Πτυχίο ΙΕΚ – ΤΕΙ – ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού
• Προϋπηρεσία σε δομές Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση
• Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Επιθυμητά προσόντα:
• Γνώση αγγλικών
• Γνώσεις χρήσης Η/Υ
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail του Ιδρύματος [email protected]
Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος, καθημερινά, μεταξύ 10.00 -14.00:
Tel.: 22940 – 91206/96013
Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία