Γραμματειακή υποστήριξη

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • Αθήνα
  • Posted 7 μήνες ago
  • Αυτή η θέση έχει καλυφθεί

Η θέση αυτή είναι  νευραλγική για την ΕΚΠΟΙΖΩ και περιλαμβάνει αρκετούς τομείς ενασχόλησης.

Απαιτούνται:

– Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών και της αγγλικής. Γνώση επιπλέον γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα

Υποχρεώσεις

– Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

– Διαχείριση μελών και μη μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επισκέψεων στα γραφεία

– Διαχείριση ηλεκτρονικής βάσης μελών

– Τήρηση πρωτοκόλλων

– Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης- Ιστοσελίδας

– Μεταφράσεις διαφόρων κειμένων

– Επικοινωνία με Υπουργεία, διάφορους φορείς εσωτερικού εξωτερικού, ΜΜΕ, δημοσιογράφους κλπ

Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία