ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ – ΒΟΗΘΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναζητά για πλήρη απασχόληση Εργοθεραπευτή/τρια – Βοηθό Εργοθεραπευτή/τρια

Υποχρεωτικά προσόντα:

· Πτυχίο εργοθεραπείας

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

· Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Αρμοδιότητες

· Εφαρμογή αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας στους θεραπευόμενους

· Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών ( ατομικών / ομαδικών)

· Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Προαιρετικά προσόντα:

· Μεταπτυχιακές σπουδές

· Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

· Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 30/04/2024 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία