ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • ΑΓΡΙΝΙΟ
  • Posted 2 εβδομάδες ago

 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  -ΕΛΕΠΑΠ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Αναζητά για πλήρη απασχόληση  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

 

 Αρμοδιότητες: 

·         Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων φυσικοθεραπείας

·         Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)

·         Υλοποίηση συνεδριών θεραπευτικής κολύμβησης

·         Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

·         Εποπτεία πισίνας

 

Υποχρεωτικά προσόντα: 

·         Πτυχίο φυσικοθεραπείας

·         Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

·         Επιμόρφωση στην μέθοδο HALLIWICK CONCEPT ή άλλη μέθοδο θεραπευτικής κολύμβησης

·         Επιμόρφωση σε μεθόδους παιδιατρικής φυσικοθεραπείας

·         Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

·         Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

·         Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)

 

Προαιρετικά προσόντα: 

·         Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

·         Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

·         Εξειδίκευση στη μέθοδο bobath (N.D.T.)

·         Μεταπτυχιακές σπουδές στην φυσικοθεραπεία

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως  τις 29/02/2024  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  

 

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο της ΕΛΕΠΑΠ για περίοδο ίση με την διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η ΕΛΕΠΑΠ δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση.

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία