ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

  • Πλήρους Απασχόλησης
  • ΑΓΡΙΝΙΟ
  • Posted 2 εβδομάδες ago

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Αναζητά για πλήρη απασχόληση  Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτρια

 

 

Υποχρεωτικά προσόντα:

·         Πτυχίο εργοθεραπείας

·         Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

·         Γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.

·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

 

Αρμοδιότητες

·         Εφαρμογή αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας στους θεραπευόμενους

·         Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών ( ατομικών / ομαδικών)

·         Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

 

Προαιρετικά προσόντα:

·         Μεταπτυχιακές σπουδές

·         Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I)

·         Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     Παρακαλούμε αποστείλατε  βιογραφικό έως  30/06/2024   στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία