Θέση εργασίας | HR Officer | Υποβολή μέχρι 17/02/2023 | Αθήνα

 • Πλήρους Απασχόλησης
 • Αθήνα
 • Posted 1 έτος ago

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει τη θέση HR officer.

Ο/Η HR officer έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή επίβλεψη των παραρτημάτων του Δικτύου που αφορά την παρουσία των εργαζομένων, επεξεργασία και συλλογή των αντίστοιχων παρουσιολογίων/αδειών/timesheets, την διαδικασία προσλήψεων. Θα συνεργάζεται στενά με το λογιστήριο και υπευθύνους προγραμμάτων.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (9:00-17:00)

Τόπος εργασίας: Αθήνα

 

Κύριες Αρμοδιότητες: 

 • Διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού: περιγραφές θέσεων εργασίας, συλλογή βιογραφικών, συνεντεύξεις και επιλογή υποψηφίων
 • Έκδοση μισθοδοσίας
 • Προετοιμασία εγχειριδίων και οδηγιών ανθρώπινου δυναμικού
 • Υποστήριξη διαδικασιών αναφοράς και ελέγχου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό
 • Η διαχείριση και συλλογή αρχείων που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (άδειες, παρουσιολόγια, timesheets, πρόγραμμα εργασίας εργαζομένων)
 • Διαχείριση της πλατφόρμας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
 • Καταγραφή και υποβολή των αδειών
 • Διαχείριση πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ
 • Υποστήριξη όλων των τμημάτων σε θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία: 

 • Πτυχίο Οικονομικών, Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών σπουδών
 • Εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη  θέση
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint).
 • Γνώση εργατικής νομοθεσίας
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.

Επιθυμητά Προσόντα: 

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ
 • Γνώση προγραμμάτων Softone/Atlantis

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 17/02/2023  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: HR officer

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Περιγραφή Θέσης
Τοποθεσία