Αναζήτηση Επιστημονικά Υπεύθυνου για Θεραπευτικό Κέντρο εξαρτημένων ατόμων

Το θεραπευτικό κέντρο εξαρτημένων ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  αναζητά  επιστημονικά υπεύθυνο για να ενταχθεί στην ομάδα του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

Απαιτούμενα Προσόντα:

Δίπλωμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία στη διεύθυνση νοσοκομειακού τύπου δομής παροχής υπηρεσιών υγείας ή εξωνοσοκομειακού τύπου δομής παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Ή τουλάχιστον πενταετή εμπειρία εργασίας σε φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης.

Άμεση πρόσληψη.

Επικοινωνία στο τηλ. 2392023749 / 6932437237

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

 

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Τοποθεσία