Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ – νοσηλεύτρια ή Β’ νοσηλευτής – νοσηλεύτρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμβολιασμένος -η και με προϋπηρεσία, για 8ωρη πενθήμερη απασχόληση σε κυλιόμενο ωράριο σε γηροκομείο στο Μοσχάτο, αποστολή βιογραφικών στο email μέσω της φόρμας επικοινωνίας ΧΕ, οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας και κατόπιν ραντεβού

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Job Overview
Job Location