Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος «Εκπαίδευση ενηλίκων με νοητική αναπηρία στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση», το οποίο εποπτεύεται επιστημονικά από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, αναζητούνται συνεργάτες:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

•             να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών ή επιστημών Υγείας, με επιθυμητή προηγούμενη συναφή εμπειρία ή

•             να είναι φοιτητές επι πτυχίω των παραπάνω σχολών, με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης τους, με επιθυμητή προηγούμενη συναφή εμπειρία ή

•             να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη επαγγελματική συναφή εμπειρία

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων με νοητική αναπηρία στην Υποστηριζόμενη Διαβίωση», θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022 – Ιουνίου 2023, εβδομαδιαίως κατά τις ημέρες Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή απόγευμα, με κυλιόμενο ωράριο.

Αποστολή βιογραφικών έως την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στo email: [email protected].

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για αυτή τη θέση εργασίας, εγγραφείτε στην πλατφόρμα μας.
Job Overview
Job Location