50 και Ελλάς

50 και Ελλάς

[email protected]
1 Δημοσιευμένη Θέση

Περιγραφή

Γιατί «50και»

Το όνομά μας προέκυψε από την ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ηλικιακών ομάδων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις διαδικασίες της γήρανσης. Τα άτομα άνω των 50 (όχι μόνο άνω των 65 που ορίζονται ως «τρίτη ηλικία») έρχονται συχνά αντιμέτωπα με καταστάσεις όπως η φροντίδα τρίτων, η μακροχρόνια ανεργία λόγω ηλικιακής διάκρισης, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η μοναξιά κ.α.. Όλα αυτά σχετίζονται με τη γήρανση αλλά δεν υπάρχουν σχετικοί φορείς για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για αντίστοιχες δράσεις είτε ως πρόληψη είτε ως αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η 50και Ελλάς δημιουργήθηκε το 2005 για να καλύψει αυτό το κενό αναδεικνύοντας τη θετική εικόνα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσα από την ενεργό ζωή. Εργαζόμαστε πάντα με βάση τις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα και τις έρευνες με στόχο να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα που επικρατούν από εσφαλμένη πληροφόρηση ή/και πεπαλαιωμένες απόψεις.

Πληροφορίες

1
2005