Σκύλοι Βοηθοί Ελλάδας

Σκύλοι Βοηθοί Ελλάδας

6908824561 [email protected]
3 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος με αναπηρία θα έχει την αυτοπεποίθηση και  τις προϋποθέσεις για να ζήσει την ζωή του στο έπακρο. Στους Σκύλους Βοηθούς Ελλάδας αξιοποιούμε τις μοναδικές δυνατότητες ανθρώπων και σκύλων εκπαιδεύοντας και παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ σκύλους βοηθούς σε άτομα με αναπηρίες (σκύλους για παιδιά με αυτισμό, σκύλους οδηγούς, κ.α.) και εξοικειώνοντας την κοινωνία με την αναπηρία. Αξίες του οργανισμού “Σκύλοι Βοηθοί Ελλάδας”: Σεβασμός (στις ανάγκες ανθρώπων και ζώων, στην υποστήριξη των δωρητών μας) Αποδοχή (Συμπερίληψη, Ανοικτότητα στη ανθρώπινη ποικιλομορφία)  Πάθος (στο έργο μας, για τους ωφελούμενους μας) Υπευθυνότητα Ειλικρίνεια  Ενδυνάμωση (εξελιξη, αναζήτηση γνώσης)

Πληροφορίες

3
22 Νοεμβρίου 2022
1-20