ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ

Περιγραφή

Ο οργανισμός ΠΛΟΕΣ (Εταιρεία ΨΥχοκοινωνικών ΜΕλετών) είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ιδρύθηκε από επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής το 1998.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (κυρίως ατόμων με ψυχική νόσο, νοητική αναπηρία και αυτισμό), με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών που να απαντούν στις πολυεπίπεδες ανάγκες τους.
Το οικοτροφείο «Όστρια» είναι δυναμικότητας 15 ενήλικων ατόμων με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας & εξυπηρετεί ανθρώπους από τη 2η Υ.ΠΕ.

Πληροφορίες

1
2020
1-20