Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

http://www.poamskp.gr 2130222777 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), η οποία εδρεύει στο Ελληνικό στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 2008, είναι δευτεροβάθμιος φορέας στον οποίο εντάσσονται 9 Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Ασθενών με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας από όλη την Ελλάδα. Είμαστε το μοναδικό δευτεροβάθμιο σωματείο που εκπροσωπεί τους 21.000 πάσχοντες από Πολλαπλή Σκλήρυνση-Σκλήρυνση Κατά Πλάκας αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών (Αρ. Απόφασης 6403/2009). Από τον Ιούλιο του 2015 η ΠΟΑμΣΚΠ είναι επίσης μέλος της ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία), και εκπροσωπείται και από αυτή.

Σκοπός  της Ομοσπονδίας μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), καθώς η βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής, τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την νόσο.