Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

2103600711 [email protected]
1 Δημοσιευμένη Θέση

Περιγραφή

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 με στόχο να συμβάλλει σε μια αρμονική σχέση ανθρώπου φύσης. Αποστολή μας είναι να εμπνέουμε τους ανθρώπους να αντιληφθούν την αξία και τη σχέση μεταξύ της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και διεθνώς με στόχο ένα δίκαιο και αειφόρο μέλλον.  Βασικά εργαλεία μας είναι η διεπιστημονική έρευνα, η εργασία με τοπικές κοινότητες και η ανταλλαγή γνώσεων και η δικτύωση. Τα πεδία δράσης μας είναι  η σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η παραδοσιακή γνώση ως μέσο καινοτομίας και η αειφόρος τοπική ανάπτυξη.

Πληροφορίες

1
2003
1-20