ΚΡΟΜΑ ΑΜΚΕ

ΚΡΟΜΑ ΑΜΚΕ

http://www.kroma.gr 2103007685 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Το KROMA είναι ένας Διεθνής Κοινωνικός Φορέας Πολιτισμού.

Σκοπός του είναι να προβάλει τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και να ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για τα κοινωνικά προβλήματα μέσω της Τέχνης. Επικεντρώνεται στην διοργάνωση  εικαστικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών δράσεων  με κυρίαρχο στόχο την επαφή  του πληθυσμού  με τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία καθώς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την κοινωνική – πολιτιστική – πολιτισμική αναβάθμιση της χώρας.

Για την επίτευξη των σκοπών του, δημιουργεί σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις, διοργανώνει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης καθώς προσβλέπει και  στην ευρύτερη περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου.

Αναπόσπαστο  κομμάτι της δραστηριότητας του KROMA αποτελούν οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην  επιμόρφωση των παιδιών, την συμμετοχή της 3ης ηλικίας και του συνόλου των πολιτών χωρίς διακρίσεις.

Πληροφορίες

2017
1-20