Κοινωνικό ΕΚΑΒ

Κοινωνικό ΕΚΑΒ

2107255363 [email protected]
10 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Η ονομασία «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» παραπέμπει στην έννοια της αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών, όπου βρίσκονται άτομα κοινωνικά περιθωριοποιημένα, κυριολεκτικά τραυματισμένα στην κοινωνική τους υπόσταση. Στόχος του είναι να προσεγγίσει και να βοηθήσει ανθρώπους και ομάδες που έχουν χάσει τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), με αποτέλεσμα πολλές φορές να αδυνατούν ακόμα και να ζητήσουν βοήθεια, εβρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση. Τέτοιες ομάδες είναι οι άστεγοι, τα παιδιά του δρόμου, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Δημοσιευμένες θέσεις

Πληροφορίες

10
12 Ιουλίου 2022