ΚοινΣΕπ Ιστία Αιγαίου

ΚοινΣΕπ Ιστία Αιγαίου

6987324011 [email protected]
2 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

H Κοιν.Σ.Επ Ιστία Αιγαίου διαχειρίζεται τα προγράμματα Aegean Cargo Sailing & SailMed, που αφορούν τις ιστιοπλοϊκές μεταφορές προϊόντων του Αιγαίου σε συνδυασμό με την προώθηση του πολιτισμικού & γαστρονομικού τουρισμού στην περιοχή αλλά και ευρύτερα στη Μεσόγειο.

Πληροφορίες

2
27 Ιανουαρίου 2022