Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος

Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος

2108627572 [email protected]
6 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την καταπολέμηση της εξάπλωσης του HIV καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του στην Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των ατόμων που ζουν με ΗΙV και των κοινωνικών ομάδων που είναι δυσανάλογα ευάλωτες σε αυτόν. Η Θετική Φωνή εργάζεται επίσης για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και υποστήριξη αυτών των ομάδων ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Πληροφορίες

6
22 Ιουλίου 2022