Θεατρόνιο

Περιγραφή

ΌΡΑΜΑ της NGO Theatronio είναι οι φυσικές επιστήμες να γίνουν προσιτές σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως μαθησιακού επιπέδου ή δυσκολιών.

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ, η εκπαίδευση μέσω επιστημονικών παραστάσεων που προτείνουν τη βιωματική μάθηση και το χιούμορ ως εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας.

Ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά, ενθουσιάζονται, μαθαίνουν με παιγνιώδη και φιλικό τρόπο, ολιστικά.

Πληροφορίες

2015
1-20