Θάλπος-Ψυχική Υγεία

Θάλπος-Ψυχική Υγεία

https://thalpos.org.gr/el 2108668365 [email protected]
1 Δημοσιευμένη Θέση

Περιγραφή

Ο Φορέας «Θάλπος-Ψυχική Υγεία» είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 και έκτοτε έχει ενεργητικό ρόλο στην παρέμβαση και ενημέρωση για την ψυχική υγεία και στη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας.
Θεμέλιος λίθος του φορέα είναι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία δύο μονάδων  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Οι Μονάδες «Θάλπος Αττικής» και «Θάλπος Καλαμάτας» φιλοξενούν συνολικά 30 άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Πρόκειται για Μονάδες στεγαστικού τύπου και υψηλού βαθμού προστασίας, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο του Ελληνικού Μεταρρυθμιστικού Πλαισίου Ψυχικής Υγείας και του Προγράμματος «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας.
Κύριος στόχος των Μονάδων είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, παρέχοντας τους επαρκείς και ποιοτικούς πόρους, σωστή κατεύθυνση και κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε να μπορούν να εναρμονιστούν με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ψυχολογική στήριξη στους ίδιους και τις οικογένειές τους
Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες
Επανένταξη στην κοινότητα
Συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό
Ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας
Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ψυχική υγεία
Παράλληλα, από το 2007, ο Φορέας έχει συνεργαστεί με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή λεπτομερούς στρατηγικής σχεδίων δράσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την ψυχική υγεία και ευημερία. Στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες προς την αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων μακροπρόθεσμα.
Επιπλέον, ο Φορέας επιδιώκει την συνεχή ευαισθητοποίηση και ψυχοεκπαίδευση του κοινού για την ψυχική υγεία μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα thalpos.org.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία το κοινό μπορεί να βρει καθημερινή ενημέρωση για τις δραστηριότητες των Μονάδων μας, πρωτότυπη αρθρογραφία από τα μέλη των Διεπιστημονικών Ομάδων των Μονάδων και φυσικά διεθνή νέα και έρευνες για την ψυχική υγεία.

Πληροφορίες

1
2005
21-50