Ε.Κ.ΠΟ.Σ.ΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Ε.Κ.ΠΟ.Σ.ΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

2108815310 [email protected]
30 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» ιδρύθηκε το 1995 από την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδος και τοπικούς ποντιακούς συλλόγους. Ο ΝΟΣΤΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Δημοσιευμένες θέσεις

Πληροφορίες

30
3 Αυγούστου 2023