Επανεκκίνησις

Περιγραφή

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ, βασιζόμενη στην ιδέα του crowdsourcing , έχει ως κύριο στόχο να συγκεντρώσει παλιούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στη συνέχεια με την βοήθεια εθελοντών μας να τους επιδιορθώσει, προκειμένου να τους προμηθεύσει σε μαθητές δημοτικών και γυμνασίων σε ολόκληρη τη χώρα. Για το λόγο αυτό, αναζητά ΔΩΡΕΕΣ είτε από εταιρείες είτε από ιδιωτική πρωτοβουλία για να προωθήσει τη μετάδοση της τεχνολογίας στους μαθητές και παράλληλα να τους γνωστοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει η σύγχρονη γνώση αυτής και του διαδικτύου ( πέραν της κοινωνικής δικτύωσης, των παιχνιδιών και των βίντεο) .
Κανένας Υπολογιστής στον κάδο ανακύκλωσης
Αν διαθέτετε παλιούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά και εξαρτήματα τα οποία δεν χρησιμοποιείτε, μην τα πετάτε στον κάδο της ανακύκλωσης.
Αν δεν είναι λειτουργικά θα φροντίσουμε να τα επιδιορθώσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τα λειτουργικά τους μέρη, ανακατασκευάζοντας χρήσιμους εκ νέου ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Στην περίπτωση που κάποια εξαρτήματα δεν επιδιορθώνονται, θα αποστέλλονται για ανακύκλωση.

Πληροφορίες

2015
1-20