Ίδρυμα Λαμπράκη

Περιγραφή

Το Ίδρυμα Λαμπράκη υλοποιεί προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο, την ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Πληροφορίες

1
1991
1-20