Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

https://kasp.gr 2102825622 [email protected]
0 Δημοσιευμένες Θέσεις

Περιγραφή

Το 1967 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) ως κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός (Ν.Π.Ι.Δ.). Η δράση του είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, το 1946 ως Ελληνικό Παράρτημα ξένης εθελοντικής ανθρωπιστικής οργάνωσης, που μετέβη στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσει με κοινωνικά προγράμματα στην ανασυγκρότηση της χώρας, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στελεχωμένο με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επιστήμονες, εδραιώθηκε στον ελλαδικό χώρο και αναγνωρίστηκε για τις πρωτοποριακές υπηρεσίες που ανέπτυξε και εφάρμοσε στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας στη χώρα μας.
Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται στους τομείς της Αστικής Κοινοτικής Ανάπτυξης και της Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υλοποιήσει σειρά πρότυπων κοινωνικών προγραμμάτων για οικογένειες σε κρίση, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία.
Το 1973 το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας ίδρυσε το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (Κ.Α.Σ.Π.) για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και συναφείς διαταραχές.
Το 1985, με δωρεά της οικογένειας Ι. Κ. Χατζηπατέρα, το ΚΑΣΠ μεταφέρθηκε σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, στη Μεταμόρφωση Αττικής, όπου λειτουργεί έκτοτε με τον διακριτικό τίτλο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού, τιμής ένεκεν στο κληροδότημα της οικογένειας.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας είναι ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικός οργανισμός, πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας, καταχωρημένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης “Μαζί για το Παιδί”, του Δικτύου Παρόχων Υπηρεσιών σε ΑμεΑ με την επωνυμία “Το Δίκτυο” και μέλος του Δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας. Λειτουργεί Τράπεζα Τροφίμων και δανειστική Τράπεζα Βοηθημάτων Αποκατάστασης για οικογένειες παιδιών με αναπηρία. Μάθετε αναλυτικά για τις πιστοποιήσεις μας εδώ.

Πληροφορίες